Argentina

Plaza de Mulas

Bli med til topps på Aconcagua (6960 m), det høyeste fjellet på den vestlige halvkule. Vi tilbyr både Normalruten via Horocones dalen og traversen fra Vacas dalen til normalruten.

Normalruten

Vacas travers