Argentina

Plaza de Mulas

Bli med til topps på Aconcagua (6960 m), det høyeste fjellet på den vestlige halvkule. Vi tilbyr både Normalruten via Horocones-dalen og traversen fra Vacas-dalen til Normalruten. Bildet over er fra Camp Plaza de Mulas.

Normalruten

Vacas travers