Elbrus (5642 m) – Europas høyeste fjell

Elbrus West and East summits
Elbrus vest (5642 m) til venstre og Elbrus øst (5621 m)

Europas høyeste fjell Elbrus (5642 m) ligger i vakre Kaukasus i Russland nær grensen til Georgia. Elbrus er en sovende vulkan med har to topper, Øst Elbrus (5621 m) og Vest Elbrus (5642 m). EcoExpeditions har over 15 års erfaring på Elbrus og tilbyr normalruten fra syd, rute fra nord med mulighet for traves til normalruten og ski bestigning. Elbrus kan bestiges av alle med normal fysikk og det kreves ingen klatreerfaring.

Normalruten fra syd, seks turer i 2018

Rute fra nord

Rute fra nord med travers til normalruten, august

Ski bestigning, to turer i 2018